Október 18-án, szombaton a rajz szakörösökkel és a rajz, festés, szobrászatot választott diákokkal a Szabadkai Városi Múzeumban jártunk.

Nagyapáti Kukac Péter topolyai születésű festő kiállítását tekinthettük meg, amely a festő születésének századik évfordulója alkalmából  nyílt meg október 3-án. A negyven kiállított kép közötti felejthetetlen utazásra Ninkov Kovácsev Olga művészettörténész, a kiállítás rendezője kalauzolt el bennünket.

Nagyapáti Kukac Péter festészetéről Juhász Erzsébet írónő a következőket írja: „Kukac Péter e táj kápzőművészeti örökségének szinbóluma, belőle  kell kiindulni amikor hagyományainkat kutatjuk... Egy nincstelen, mindenkinél gazdagabb vándorfestő testet öltött álmai e képek. Az ő elrajzolása, láthatatlan, s csak a lélek mélyrétegében lelhető fel, ott, ahol egyenrangúsodik, felcserélhető lesz a vágy és a valóság.”