Iskolánk központi intézménye Hajdújáráson, Vajdaságban az Észak-Bácskai körzetben, Szabadkától 12 km-re délre, a Ludasi-tó északi partján fekszik. Négy környező település gyermekei tartoznak ide (Hajdújárás, Királyhalom, Nosza és Ludas egy része). A tanítás magyar nyelven folyik, három iskolai épületben (Hajdújáráson,Királyhalmán és Noszán). Mindhárom iskola nagy udvarral rendelkezik, amelyeken sportpályák és játszóterek vannak.

Hajdújárási iskolánk

Központi iskolánk

A hajdújárási iskolát 1987-ben építették, azzal, hogy a tornaterem csak 1996-ban készült el a helyiközöség támogatásának köszönhetően.

 


Királyhalmi iskolánk

Kihelyezett iskolánk

A királyhalmi iskola 1963-ban épült melynek tornatermét szintén a helyiközösségnek köszönhetően 2002-ben kibővítették és felújították.

 


Noszai iskolánk

Kihelyezett iskolánk

A noszai iskola igaz ugyan, hogy a legrégebbi épületünk 1910-ben épült, de már többször renoválták, legutóbb 2005-ben.