Karácsony másnapjától január 6.-áig tart a regölés időszaka, amikor varázsigékkel, a földöntúli erők megidézésével akarják elősegiteni a bőség, a termékenység eljövetelét és az ifjak egybekelését. Ez az ősi népszokás a pogány korból származik, de a dalok szövege már Szent István korából való. Ilyenkor a legények állatbőrbe bújva, bekormozott arccal, zajkeltőkkel, láncos bottal, sippal, köcsögdudával járják a lányos házakat. Először a gazdának éneklik jókivánságaikat, azután a fiatal part “ regölik össze”, majd kérik mindezért a jutalmat. A királyhalmi ötödik osztályos tanulók azt a feladatot kapták hogy ültessék át a szövegét a mai idők “ stilusába”. Nagyon ügyes volt az egész osztály, de mégis a legjobb és legszinesebb munkákat közöljük.

Bemutatjuk az eredeti dalt is és az átirt dalok szövegét is.

Ledenyák Lea :

Ne fuss, ne fuss ne fuss Szent István királyunk mi sem vagyunk tetvesek, hanem te szolgáid.

Haj, regü rajta, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Adjon az Úristen ennek a gazdának, négy szép házat, két szép Jaguárt, ötezer eurót és egy okos telefont.

Adjon az Úristen ennek a gazdának, két szállodát, bele száz havert, az egyikbe bulizzanak, a másikba rókázzanak.

Adjon az Úristen ennek a gazdának, Disneylandet, bele száz játékot, plussz még hozzá, egy egész uszódát, bele ezer csúzdát.

Varga Nikoletta:

Adjon az Úristen ennek a kislánynak, négy szép patkányt, két kis egeret, csöngős-böngős kereket, arany ösztöke nyelet.

Adjon az Úristen ennek a kislánynak, két kis telefont, bele száz galambot, az egyikből berepülnek, a másikból kirepülnek.

Adjon az Úristen ennek a kislánynak, száz darab szalámit, kétszáz darab hagymát, fele a kislányé, fele Vargáéké.

Farkas Marianna:

Adjon az Úristen ennek a gazdának, négy érintős telcsit, két kis békát, csökönyös-bőgös egeret, arany öklöt, tenyeret.

Adjon az Úristen ennek a gazdának, két kis órát, bele száz mutatót, az egyikből kiessenek, a másikba beessenek.

Adjon az Úristen ennek a gazdának, száz fa dezodort, kétszáz sampont, fele a gazdáé, fele pedig enyém.

Farmer nadrágunk, Lukas talpú bocskorunk, ha szabad becsoszognunk.

Haj regő rajta azt is megadhatja az a nagy Úristen.