Az igazgatónő ünnepi beszéde.

Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, nemzeti ünnepünkön, iskolánk napján!

Ha megkérdezik tőlünk, melyik a magyarság legnagyobb ünnepe, gondolkodás nélkül a mai napot, március 15-ét jelöljük meg.

Ez a nap ünnep mindenhol a világon ahol a magyarok élnek. Mindenhol ahol összeköt a közös nyelv, a kultúra, a szokások, a történelem.

A múlt a jövendőnk tükre, mondta Kossuth Lajos, a forradalom egyik vezéregyénisége! Fontos tehát ismernünk nemzetünk történelmét, hiszen abból tanulva, a múlt hibáiból okulva építhetjük jövőnket! Mit is tanulhatunk a 48-as forradalom nagyjaitól, mi a 21.században élők!

Tudnunk kell tisztelt vendégeink, kedves diákok, hogy a szabadságot 1848-ban nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, közös célért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg! Erejüket megsokszorozta a tudat, hogy összefogással csodákra képesek! Kedves egybegyültek! Nem-e tanulságos és követendő a márciusi ifjak példája a mai ember számára!

Összefogással csodákra vagyünk képesek! Most amikor az emberi értékrend komoly válságon megy át, hiszen a család a nemzet a keresztényi értékrend sokak szerint divatjamúlt, elavult. A magyar nemzet összetartozásának tudata, a közösségben gondolkodás, 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk! Ezt az üzenetet kell továbbítanunk a gyermekeinknek, ez Petőfiék öröksége számunkra!

Tekintsünk vissza a múltba, mi is történt 17o évvel ezelőtt ezen a napon!

Fiatal magyar értelmiségiek , a MÁRCIUSI IFJAK, Petőfi Sándorral az élen, fellázadtak a zsarnokság ellen. Nemzetük iránti odaadásuk, fiatalos lelkesedésük, hitük egy szebb és igazságosabb világban, hatalmas erővé kovácsolta őket. Ők voltak a gyújtózsinórjai az osztrák elnyomás elleni szabadságmozgalomnak, amely futótűzként terjedt át a történelmi Magyarország területére. A nemzetközi viszonyok 1848-49-ben nem kedveztek a magyar szabadság ügyének, de a forradalom hónapjai alatt hősök születtek. Nemzetünk mártirjai, Petőfi, Kossuth, Széchenyi, az aradi tábornokok. Az ő hitük és hazaszeretetük kell hogy a mai nemzedékeknek is erőt adjon a nemzeti összefogásban, a szülőföldön való boldogulásban. Az ő életük legyen példaértékű a mai nemzedékek számára is!

Jókai Mór gondolatával fejezném ünnepi gondolataimat!

Míg magyar él, míg szabad ember él a honban, kegyelettel fogunk visszagondolni 1848-ra, történelmet író hősökre! Kívánom azt, hogy az író szavai sok-sok emberöltő múlva is beigazolódjanak!

Visszapillantottunk a múltba, leróttuk kegyeletünket történelmi nagyjaink előtt!

Büszkén modhatom, hogy iskolánknak is vannak hősei, a mai szabadságharcosok, akik tudással szorgalommal folytatnak küzdelmet ebben az értékvesztett világunkban! Nagy öröm számomra, hogy Önökkel is megoszthatom ezeket a nagyon szép eredményeket!

Tehetséges matematikusaink, községi, körzeti és nemzetközi versenyeken is kiemelkedő helyezéseket érnek el: Somogyi Ákos, Nagy Albert, Nagygyörgy Zsóka és Erdélyi Nimród – akik tapsot érdemelnek – Romity, Katona, Pécs H.

Zrinyi

Erdélyi Nimród 6.osztály 2.helyezés

Nagy Albert 7.osztály 4.helyezés

Somogyi Ákos 7.osztály 5. helyezés.

Csapatversenyben a 7.osztályosok csapata, Nagygyörgy Zsóka,Nagy Albert és Somogyi Ákos 1. helyezést ért el.

Körzeti fizika versenyre kettő tanulónk jutott tovább: Somogyi Ákos és Horvát Csilla – Engi Krisztián

Községi kémia versenyen kettő tanulónk ért el dobogós helyezést: Gyurásevity Vivien és Nagygyörgy Zsóka - Nagy T. H

Vivien a községi német versenyen is dobogós helyezést ért el Gyurásevity Vivien – Kohajda Gizella

Sakkosain szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: Somogyi Ákos, Nagy Albert, Juhász Nikoletta

A műszaki versenyen is van továbbjutó diákunk, Somogyi Ákos – Arnold Róbert

Az informatika községi versenyen Erdélyi Nimród első, Kozma Ákos második lett - Arnold Róbert

Földrajzosaink, közül Fehér Szabolcs továbbjutó, gratulálunk – Csorba Ottó

Hittanosaink csapatversenyben három első, egy második és egy harmadik helyezést értek el - Kőműves Larisza

A rajzszakkörösök elismeréseit nem is fogom felsorolni, az évzáró műsorunkon összegezzük teljesítményüket!

Néhány verseny köszégi döntője hátra van, tehát lehetnek még dobogós eredmények!

Ők tehát azok, akik továbbviszik az örökséget, továbbviszik a szabadságharcosok értékeit akikre büszkék lehetünk! TAPS!

Kedves vendégeink, műsorunk ezzel véget ért! Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Tekintsék meg a képeket Képek